INNOVATIEVE
BEVESTIGINGSTECHNIEK
Sound Absorption Products

Sound Absorption Element GMT M8

Application

Element gumowy tłumi drgania generowane przez system (np. silniki, kotły, pompy, klimatyzatory itp.), które w normalnych warunkach są przekazywane w postaci dźwięku do otoczenia przez sztywne konstrukcje budowlane. , The rubber element suppresses vibrations generated by the system (such as motors, boilers, pumps, air conditioners, etc.) are normally transmitted as sound to the environment via rigid building structures.

Scope of delivery

1 opakowanie = 400 szt, 1 box = 400 pieces

Technical Data

Typ
Max. dopuszczalne
obciążenie (rozciąganie)
M8
0.2

,

Typ
Max. permissible
load (tension)
M8
0.2
TypeThread
[mm]
D
[mm]
de1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
W
[kg]
Quantity
[pack]
Part
number
GMT M8M8402663240,05400 192584