Together we build.
siklasicher.

Sikla B.V.
Achter de Hoven 2b
5161 BT  Sprang-Capelle
Telefon +31 (0)85 10 50 554
e-Mail: info.nl@sikla.com

Directeuren: Dennis Verhoeven

BTW-identificatienummer overeenkomstig artikel 27a van de Duitse wet op de omzetbelasting: DE261123551

Aansprakelijkheid voor inhoud
Als dienstverlener in overeenstemming met artikel 7, lid 1 van de Duitse Telemediawet zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met algemeen wettelijk recht. In overeenstemming met de artikelen 8 - 10 van de Duitse Telemediawet zijn we echter niet verplicht om onderzoek te verrichten of uit te voeren met betrekking tot overgedragen of opgeslagen informatie van derden die een illegale activiteit kan suggereren. Verplichtingen om het gebruik van informatie te verwijderen of blokkeren in overeenstemming met algemene statuten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid is in dit opzicht echter alleen mogelijk vanaf het moment dat we een concrete juridische overtreding vaststellen. We zullen deze inhoud onmiddellijk verwijderen als we ons bewust zijn van de bijbehorende wettelijke overtredingen.

Aansprakelijkheid voor gebruikte links
Onze site bevat links naar websites van derden, waarvan we de inhoud niet beïnvloeden. Daarom kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De inhoud van de gelinkte pagina's is altijd voor de verantwoordelijkheid van de betreffende aanbieder of beheerder van de pagina's. De gekoppelde pagina's zijn gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment van koppelen. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanent beheer van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Na kennisgeving van overtredingen zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright
De inhoud en onderdelen op deze pagina’s, gemaakt door de exploitanten van de site, zijn onderworpen aan de Duitse auteursrechtwetgeving. De reproductie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen voor privé doeleinden en niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud aan deze zijde niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in aanmerking genomen. Met name wordt inhoud van derden als zodanig geïdentificeerd. Als u op de hoogte bent van inbreuk op het auteursrecht, vragen we u om een melding . Na kennisgeving van schendingen zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.