Together we build.
siklasicher.

Technische informatie

Sikla medewerkers helpen u graag verder met het geven van gedetailleerde informatie om uw vragen te beantwoorden of door samen met u te werken om klant specifieke oplossingen te engineeren met behulp van onze Sikla planningssoftware.

Tenzij anders vermeld, zijn alle specificaties van toepassing op overwegend statische belastingen bij kamertemperatuur. De gespecificeerde toegestane belastingen worden beschouwd als nominale- of nuttige lasten, tenzij anders aangeduid, die betrekking hebben op de hoofd belasting richting. De belastingoverdracht naar het gebouw toe moet door de klant ter plaatse worden gecontroleerd.

Toelaatbare krachten (Ftrek) en momenten (Mtrek) beschrijven de maximale belasting door externe invloeden en moeten worden opgevat als kenmerkende waarden in de zin van het veiligheidsconcept volgens Eurocode 3 (DIN EN 1993). Voor deze waarden wordt de totale veiligheidsfactor (met de gedeeltelijke veiligheidsfactoren Ftrek en  Mtrek) in ogenschouw genomen.

Sikla medewerkers helpen u graag verder met het geven van gedetaileerde informatie - om uw vragen te beantwoorden of door samen met u te werken om klant specifieke oplossingen te engineeren met behulp van onze gepatenteerde planningssoftware.

Tenzij anders vermeld, zijn alle specificaties van toepassing op overwegend statische belastingen bij kamertemperatuur. De gespecificeerde toegestane belastingen worden beschouwd als nominale- of nuttige lasten, tenzij anders aangeduid, die betrekking hebben op de hoofdbelastingsrichting. De belastingoverdracht naar het gebouw toe moet door de klant ter plaatse worden gecontroleerd.

Toelaatbare krachten (Ftrek) en momenten (Mtrek) beschrijven de maximale blootstelling aan externe invloeden en moeten worden opgevat als kenmerkende waarden in de zin van het veiligheidsconcept volgens Eurocode 3 (DIN EN 1993). Voor deze waarden wordt de totale veiligheidsfactor (met de gedeeltelijke veiligheidsfactoren γM en γF) in ogenschouw genomen.

Bij het selecteren van de componenten moet de toegestane belasting van elk betrokken product worden gecontroleerd en in acht worden genomen. Algemeen bekend is dat de zwakste schakel in een constructie maatgevend is voor de belasting. Als de buigsterkte van de verbindingsgeometrie laag is, moeten de aangegeven momenten worden gereduceerd.

Geadviseerde oppervlaktebehandelingen / materialen voor in de volgende omgevingscondities;

Oppervlak / Materiaal        
Corrosiviteitscategorie
naar DIN EN ISO 12944-2
Elektrolytisch verzinkt tot ≤ C1
HCP tot ≤ C4
Roestvaststaal tot ≤ C5

De technische illustraties en alle overige informatie worden naar eer en geweten verstrekt. De illustraties, diagrammen, tekeningen en overige informatie zijn niet bindend. Sikla kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (druk)fouten.

Wijzigingen en constructieve verbeteringen, in termen van technische vooruitgang, zijn voorbehouden. De online versie van de catalogus is doorslaggevend.

® Sikla 04/2021
Alle rechten voorbehouden